KØBSEMNER

M&A PARTNER tilbyder "M&A screening" af relevante emner og giver desuden adgang til vores emnebank. Før en eventuel proces afholder vi naturligvis et afdækningsmøde for at forventningsafstemme dine ønsker til omfang og detaljer for de potentielle køb.

VÆRDIMÅLING

Værdimåling på fire parametre

M&A PARTNER tilbyder potentielle købere en reel nutids-værdien af virksomhederne på købslisten.

M&A PARTNERgennemfører en enkel – og digital - værdimåling af: økonomi, jura, kommerciel styrke og organisation. Værdivurderingen sker ved hjælp af et spørgeskema og gennemføres af vores revisorer, jurister og kommercielle eksperter i eet samlet team. Vi anskuer dermed virksomheden fra flere vinkler og med udgangspunkt i flere relevante kompetencer. 

Værdivurderingen gennemføres på forholdsvis kort tid – typisk inden for 7-14 dage.

GENNEMFØRSEL AF KØBET

Vores M&A team er i stand til både at udarbejde LoI ( Letter of Intent ), gennemgå virksomheden før udarbejdelse af endelig aftale ( Due Diligence ) herunder vurdere det juridiske fundament, finansiel struktur og potentielle earn out modeller. M&A PARTNER kan på dine vegne knytte en tillidsfuld og diskret kontakt til relevante sælgere. 

INTEGRATION EFTER KØBET

Vores M&A team er trænet i at gennemføre den måske vigtigste proces i forbindelse med et køb. Nemlig Virksomhedsintegrationen. Alt for mange handler går ikke som planlagt fordi "onboarding" af medarbejdere og processer, ikke bliver optimalt gennemført. Udover at dette skal planlægges tidligt i processen, er det vigtigt også at "håndholde" integrationen. Vi samarbejder både med anerkendt SCM ( Supply Chain Management ) ekspert og vores egne kompetencer i overdragelsen.

 

Her kan du se lidt mere om processen. Det er muligt for dig at vælge at benytte M&A PARTNER i en eller flere faser:

© 2018  ​M&A Partner