VÆRDIMÅLING

M&A PARTNER har udviklet en helt ny model hvordan nutids-værdien af en virksomhed er,  men også hvordan den kan øges – særligt i forbindelse med et eventuelt senere salg. 

M&A PARTNER gennemfører en enkel – og digital - værdimåling af: økonomi, jura, kommerciel styrke og organisation.

Værdivurderingen sker ved hjælp af et spørgeskema og gennemføres af vores revisorer, jurister og kommercielle eksperter i eet samlet team. Vi anskuer dermed din virksomhed fra flere vinkler og med udgangspunkt i flere relevante kompetencer. Alle kompetencer har erfaring med M&A og har kommerciel og ledelsesmæssig erfaring og forståelse.

 

Værdivurderingen gennemføres i tæt sammenspil med ledelsen og på forholdsvis kort tid – typisk inden for 14 dage.

PLAN FOR VÆRDIOPTIMERING

M&A PARTNER's plan for Værdioptimering følger Værdimålingen. Værdioptimeringen er med andre ord en række kvalificerede anbefalinger fra vores ekspertteam på, hvordan værdien af din virksomhed kan øges. Som i Værdimålingen, har vi anbefalinger inden for vores fire kompetenceområder: Økonomistyring, Juridisk kvalitet, Kommerciel udvikling samt ledelsesindsatser på HR & Organisation. 

GENNEMFØRSEL AF VÆRDIOPTIMERING / SALGSMODNING

Efter godkendelse af plan for værdioptimering på områderne Økonomi / Finansiel styring, Juridisk optimering, Kommerciel udvikling og indsatser på HR & Organisation, sætter vi i fælles skab det hold, som sammen med dig og din ledelse igennem 2-24 måneder skaber øget værdi før et eventuelt salg.

Vi garanterer en enkel, målrettet og overskuelig proces.

SALG

Proces for salg, fusion eller et generationsskifte:

Det er ikke altid et mål alene at få gennemført et salg. Men både Værdimålingen og Værdioptimeringen kan føre til, at dette både er fornuftigt og lettere gennemførligt. Derfor er vores M&A team i stand til både at udarbejde din salgsplan, salgsprospekt, juridiske fundament, due diligence struktur og præsentationsteknik - og vi får knyttet kontakt til relevante købere. Du kan derfor fortsætte med det du er god til, at lede din virksomhed.

Her kan du se lidt mere om, hvilke områder M&A PARTNER hjælper med:

PROCES

 

M&A PARTNER's proces er enkel, og du kan komme ind i et forløb der enten omfatter alle fire moduler i processen, eller du kan koncentrere dig om et enkelt optimeringsområde.Uanset hvor vi sætter igang, er det dine fordele, der tæller.

Her kan du danne dig et overblik:

Et vigtigt element i forbindelse med ethvert salg er virksomhedsintegration. M&A PARTNER rådgiver og hjælper derfor også under salget med denne vigtige fase.

© 2018  ​M&A Partner